GPO – WMI FILTER

Windows 10 64-BIT

root\CIMv2
SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version LIKE „10.0.1%” AND ProductType = „1” AND OSArchitecture LIKE „64%”

Windows 11
root\CIMv2
SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Version LIKE „10.0.2%” AND ProductType = „1”

 

PRTG – CPU Temperature HP EliteDesk 800 G5 SFF

Skrypt PS, króry dla komputerów HP zwraca np. CPU Temperature do PRTG

$CpuTemperature = (Get-CimInstance -Namespace root\HP\InstrumentedBIOS -ClassName HPBIOS_BIOSNumericSensor | Where-Object {$_.Name -like „*CPU Temperature”}).CurrentReading
$FanSpeed = (Get-CimInstance -Namespace root\HP\InstrumentedBIOS -ClassName HPBIOS_BIOSNumericSensor | Where-Object {$_.Name -like „*CPU Fan Speed”}).CurrentReading
$PowerSupplySpeed = (Get-CimInstance -Namespace root\HP\InstrumentedBIOS -ClassName HPBIOS_BIOSNumericSensor | Where-Object {$_.Name -like „*Power Supply Fan Speed”}).CurrentReading
$ChassisTemperature = (Get-CimInstance -Namespace root\HP\InstrumentedBIOS -ClassName HPBIOS_BIOSNumericSensor | Where-Object {$_.Name -like „*Chassis Temperature”}).CurrentReading
Write-Host „<prtg>”
Write-Host „<result>”
Write-Host(„<channel>CPU Temperature</channel>”)
Write-Host(„<value>$CpuTemperature</value>”)
Write-Host(„<unit>Temperature</unit>”)
Write-Host „</result>”
Write-Host „<result>”
Write-Host(„<channel>Chassis Temperature</channel>”)
Write-Host(„<value>$ChassisTemperature</value>”)
Write-Host(„<unit>Temperature</unit>”)
Write-Host „</result>”
Write-Host „<result>”
Write-Host(„<channel>CPU Fan Speed</channel>”)
Write-Host(„<value>$FanSpeed</value>”)
Write-Host(„<unit>RPM</unit>”)
Write-Host „</result>”
Write-Host „<result>”
Write-Host(„<channel>Power Supply Fan Speed</channel>”)
Write-Host(„<value>$PowerSupplySpeed</value>”)
Write-Host(„<unit>RPM</unit>”)
Write-Host „</result>”
Write-Host „</prtg>”

Szafa – TASMOTA -HomeAssistant

rule1 on switch1#state do publish stat/%topic%/PIR1 %value% endon on switch2#state do publish stat/%topic%/PIR2 %value% endon

rule1 1

SwitchMode1 1

SwitchMode2 1

rule2 on system#boot do publish homeassistant/binary_sensor/%deviceid%_motion_pir1/config {„name”:”PIR1″,”state_topic”:”stat/%topic%/PIR1″,”payload_on”:1,”availability_topic”:”tele/%topic%/LWT”,”payload_available”:”Online”,”payload_not_available”:”Offline”,”device_class”:”motion”,”force_update”:true,”off_delay”:30,”unique_id”:”%deviceid%_motion_pir1″,”device”:{„identifiers”:[„%deviceid%”]}} endon

rule2 1

rule3 on system#boot do publish homeassistant/binary_sensor/%deviceid%_motion_pir2/config {„name”:”PIR2″,”state_topic”:”stat/%topic%/PIR2″,”payload_on”:1,”availability_topic”:”tele/%topic%/LWT”,”payload_available”:”Online”,”payload_not_available”:”Offline”,”device_class”:”motion”,”force_update”:true,”off_delay”:30,”unique_id”:”%deviceid%_motion_pir2″,”device”:{„identifiers”:[„%deviceid%”]}} endon

rule3 1

color:

WebColor {"WebColor":["#000000","#ffffff","#f2f2f2","#000000","#ffffff","#000000","#ffffff","#ff0000","#008000","#ffffff","#1fa3ec","#0e70a4","#d43535","#931f1f","#47c266","#5aaf6f","#ffffff","#999999","#000000"]}

ADFS i NPS TLS

Po zainstalowaniu ADFS przestała działać komunikacja (EAP-TLS) z NTP.
ADFS wyłączył prawdopodobnie TLS 1.0 1.1 1.2
Link jak włączyć:
https://community.spiceworks.com/topic/2195158-enable-tls1-2-in-windows-server-nps

Automatic Virtual Machine Activation (AVMA)

Automatic Virtual Machine Activation (AVMA)

Pobranie iso evalcenter:

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-2012-r2

przerobienie na standard i automatyczna aktywacja:

np.

DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:DBGBW-NPF86-BJVTX-K3WKJ-MTB6V /AcceptEula

Klucze dostępne na stronie MS:

 • Server Standard – DBGBW-NPF86-BJVTX-K3WKJ-MTB6V
 • Server Datacenter – Y4TGP-NPTV9-HTC2H-7MGQ3-DV4TW
 • Server Essentials – K2XGM-NMBT3-2R6Q8-WF2FK-P36R2

SQLWriter

Writer Name: SqlServerWriter
Writer State: 8
Failure Result: 800423F4
Application Result: 1
Application Message: (null)

 

Rozwiązanie:

Zmiana uruchamiania SQLWriter z „Local System” na „Local Service”

sc config ServiceName obj= "NT AUTHORITY\Local Service" password= "

LISTA nazw services:
https://support.arcserve.com/s/article/209606286?language=en_US

Mi Air Purifier 3C i Domoticz – lokalnie

Dodanie Mi Air Purifier 3C do domoticza

 1. Oczyszczacz musi być w tej samej podsieci co domoticz (inaczej nie działa).
 2. Należy skonfigurować oczyszczacz z aplikacją Xiaomi Home.
 3. Pozyskanie niezbędnego tokena, aby go otrzymać użyłem aplikacji: Get Mi Home devices token ze strony:
  https://github.com/Maxmudjon/com.xiaomi-miio/blob/master/docs/obtain_token.md
  jest wersja dla Windows i MAC OS X po zalogowaniu do konta wyświetlają się urządzenia i tokeny do nich.
 4. Instalacja wtyczki w domoticz:
  curl -L https://github.com/xiaoyao9184/DomoticzXiaomiPlugins/raw/master/install.sh | bash

 5. Gotowe

Sonoff RF R2 + PIR AM312 + AM2301

Zastąpienie ORNO AKO001 SONOFF-em RF R2 + pomiar temperatury.
Sonoff ma wgrany soft TASMOTA i wyprowadzone piny:
GND – kolor brązowy
TX – kolor pomarańczowy
RX – kolor żółty
3V3 – kolor czerwony

AM2301
GND – kolor czarny połączony z brązowym
SDA – kolor żółty
VDD – kolor czerwony

AM312
GND – kolor brązowy
VOUT – kolor pomarańczowy
VCC – kolor czerwony

Schemat połączeń

Ustawienia w TASMOTA

Ustawienie idx dla przełącznika i czujnika AM2301 w Domoticzu

Reguły:

switchmode1 1
rule1 ON switch1#state DO publish SYPIALNIA2/PIR/state %value% ENDON
rule1 1

Dodanie do DOMOTICZ-a czujnika PIR o idx 41:

rule2 ON switch1#state=0 DO publish domoticz/in {"idx":41,"nvalue":0} ENDON
ON switch1#state=1 DO publish domoticz/in {"idx":41,"nvalue":1} ENDON
rule2 1

Ustawienie aby po wykryciu ruchu włączył się na 120 sekund

rule3 ON switch1#state=1 DO backlog power1 ON; ruletimer1 120 ENDON ON rules#timer=1 DO power1 OFF ENDON
rule3 1

Poprawiona reguła o to że zadziała w nocy:

Rule1 ON Switch1#State=1 DO Backlog Event checksunrise=%time%; Event checksunset=%time% ENDON ON Event#checksunrise<%sunrise% DO Backlog Power 1; RuleTimer1 120
ENDON ON Event#checksunset>%sunset% DO Backlog Power 1; RuleTimer1 120 ENDON ON Rules#Timer=1 DO Power 0 ENDON
rule1 1

– aktywacja reguły

rule1 "

– kasowanie reguły

DNS – Blokowanie odpowiedzi dla zewnętrznych zapytań

Dla domena i ip 192.168.32.156 będzie to wyglądało tak:

Add-DnsServerClientSubnet -Name "BlokowanePC" -IPv4Subnet 192.168.32.156/32 -PassThru
Add-DnsServerQueryResolutionPolicy -Name "TylkoWewnetrzneZapytania" -Action IGNORE -ClientSubnet "EQ,BlokowanePC" –FQDN “NE,*.domena.local” -PassThru

 

kasowanie:

Remove-DnsServerQueryResolutionPolicy -Name "TylkoWewnetrzneZapytania"
Remove-DnsServerClientSubnet -Name "BlokowanePC"

 

Informacja, jeśli mamy ustawione w konfiguracji (DHCP, STATYCZNIE) 2 dns-y to jak nie dostanie odpowiedzi z pierwszego to pyta drugiego pomimo że oba działają (testowane pod Windows 7)

Źródło: https://serverfault.com/questions/916165/configure-dns-policy-to-only-handle-internal-zone-for-one-client