PIR

Szafa – TASMOTA -HomeAssistant

rule1 on switch1#state do publish stat/%topic%/PIR1 %value% endon on switch2#state do publish stat/%topic%/PIR2 %value% endon

rule1 1

SwitchMode1 1

SwitchMode2 1

rule2 on system#boot do publish homeassistant/binary_sensor/%deviceid%_motion_pir1/config {„name”:”PIR1″,”state_topic”:”stat/%topic%/PIR1″,”payload_on”:1,”availability_topic”:”tele/%topic%/LWT”,”payload_available”:”Online”,”payload_not_available”:”Offline”,”device_class”:”motion”,”force_update”:true,”off_delay”:30,”unique_id”:”%deviceid%_motion_pir1″,”device”:{„identifiers”:[„%deviceid%”]}} endon

rule2 1

rule3 on system#boot do publish homeassistant/binary_sensor/%deviceid%_motion_pir2/config {„name”:”PIR2″,”state_topic”:”stat/%topic%/PIR2″,”payload_on”:1,”availability_topic”:”tele/%topic%/LWT”,”payload_available”:”Online”,”payload_not_available”:”Offline”,”device_class”:”motion”,”force_update”:true,”off_delay”:30,”unique_id”:”%deviceid%_motion_pir2″,”device”:{„identifiers”:[„%deviceid%”]}} endon

rule3 1

color:

WebColor {"WebColor":["#000000","#ffffff","#f2f2f2","#000000","#ffffff","#000000","#ffffff","#ff0000","#008000","#ffffff","#1fa3ec","#0e70a4","#d43535","#931f1f","#47c266","#5aaf6f","#ffffff","#999999","#000000"]}

Sonoff RF R2 + PIR AM312 + AM2301

Zastąpienie ORNO AKO001 SONOFF-em RF R2 + pomiar temperatury.
Sonoff ma wgrany soft TASMOTA i wyprowadzone piny:
GND – kolor brązowy
TX – kolor pomarańczowy
RX – kolor żółty
3V3 – kolor czerwony

AM2301
GND – kolor czarny połączony z brązowym
SDA – kolor żółty
VDD – kolor czerwony

AM312
GND – kolor brązowy
VOUT – kolor pomarańczowy
VCC – kolor czerwony

Schemat połączeń

Ustawienia w TASMOTA

Ustawienie idx dla przełącznika i czujnika AM2301 w Domoticzu

Reguły:

switchmode1 1
rule1 ON switch1#state DO publish SYPIALNIA2/PIR/state %value% ENDON
rule1 1

Dodanie do DOMOTICZ-a czujnika PIR o idx 41:

rule2 ON switch1#state=0 DO publish domoticz/in {"idx":41,"nvalue":0} ENDON
ON switch1#state=1 DO publish domoticz/in {"idx":41,"nvalue":1} ENDON
rule2 1

Ustawienie aby po wykryciu ruchu włączył się na 120 sekund

rule3 ON switch1#state=1 DO backlog power1 ON; ruletimer1 120 ENDON ON rules#timer=1 DO power1 OFF ENDON
rule3 1

Poprawiona reguła o to że zadziała w nocy:

Rule1 ON Switch1#State=1 DO Backlog Event checksunrise=%time%; Event checksunset=%time% ENDON ON Event#checksunrise<%sunrise% DO Backlog Power 1; RuleTimer1 120
ENDON ON Event#checksunset>%sunset% DO Backlog Power 1; RuleTimer1 120 ENDON ON Rules#Timer=1 DO Power 0 ENDON
rule1 1

– aktywacja reguły

rule1 "

– kasowanie reguły