Domoticz

Mi Air Purifier 3C i Domoticz – lokalnie

Dodanie Mi Air Purifier 3C do domoticza

 1. Oczyszczacz musi być w tej samej podsieci co domoticz (inaczej nie działa).
 2. Należy skonfigurować oczyszczacz z aplikacją Xiaomi Home.
 3. Pozyskanie niezbędnego tokena, aby go otrzymać użyłem aplikacji: Get Mi Home devices token ze strony:
  https://github.com/Maxmudjon/com.xiaomi-miio/blob/master/docs/obtain_token.md
  jest wersja dla Windows i MAC OS X po zalogowaniu do konta wyświetlają się urządzenia i tokeny do nich.
 4. Instalacja wtyczki w domoticz:
  curl -L https://github.com/xiaoyao9184/DomoticzXiaomiPlugins/raw/master/install.sh | bash

 5. Gotowe

Sonoff RF R2 + PIR AM312 + AM2301

Zastąpienie ORNO AKO001 SONOFF-em RF R2 + pomiar temperatury.
Sonoff ma wgrany soft TASMOTA i wyprowadzone piny:
GND – kolor brązowy
TX – kolor pomarańczowy
RX – kolor żółty
3V3 – kolor czerwony

AM2301
GND – kolor czarny połączony z brązowym
SDA – kolor żółty
VDD – kolor czerwony

AM312
GND – kolor brązowy
VOUT – kolor pomarańczowy
VCC – kolor czerwony

Schemat połączeń

Ustawienia w TASMOTA

Ustawienie idx dla przełącznika i czujnika AM2301 w Domoticzu

Reguły:

switchmode1 1
rule1 ON switch1#state DO publish SYPIALNIA2/PIR/state %value% ENDON
rule1 1

Dodanie do DOMOTICZ-a czujnika PIR o idx 41:

rule2 ON switch1#state=0 DO publish domoticz/in {"idx":41,"nvalue":0} ENDON
ON switch1#state=1 DO publish domoticz/in {"idx":41,"nvalue":1} ENDON
rule2 1

Ustawienie aby po wykryciu ruchu włączył się na 120 sekund

rule3 ON switch1#state=1 DO backlog power1 ON; ruletimer1 120 ENDON ON rules#timer=1 DO power1 OFF ENDON
rule3 1

Poprawiona reguła o to że zadziała w nocy:

Rule1 ON Switch1#State=1 DO Backlog Event checksunrise=%time%; Event checksunset=%time% ENDON ON Event#checksunrise<%sunrise% DO Backlog Power 1; RuleTimer1 120
ENDON ON Event#checksunset>%sunset% DO Backlog Power 1; RuleTimer1 120 ENDON ON Rules#Timer=1 DO Power 0 ENDON
rule1 1

– aktywacja reguły

rule1 "

– kasowanie reguły