WINDOWS

Automatic Virtual Machine Activation (AVMA)

Automatic Virtual Machine Activation (AVMA)

Pobranie iso evalcenter:

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-2012-r2

przerobienie na standard i automatyczna aktywacja:

np.

DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:DBGBW-NPF86-BJVTX-K3WKJ-MTB6V /AcceptEula

Klucze dostępne na stronie MS:

  • Server Standard – DBGBW-NPF86-BJVTX-K3WKJ-MTB6V
  • Server Datacenter – Y4TGP-NPTV9-HTC2H-7MGQ3-DV4TW
  • Server Essentials – K2XGM-NMBT3-2R6Q8-WF2FK-P36R2

Eksportowanie virtualek

# skasowanie plików i folderow starszych niz 30 dni
$date = (Get-Date).ToString('dd_MM_yyyy')
# tworzenie folderu - nie wywala bledu nawet jesli istnieje
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "E:\BACKUP_VIRTUALKI\"
Get-ChildItem –Path "E:\BACKUP_VIRTUALKI" -Recurse | Where-Object {($_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-30))} | Remove-Item -Recurse -Force
New-Item -ItemType Directory -Path "E:\BACKUP_VIRTUALKI\$date"
Export-VM -NAME "SERVER01" -Path "E:\BACKUP_VIRTUALKI\$date\"
Export-VM -NAME "SERVER02" -Path "E:\BACKUP_VIRTUALKI\$date\"
Export-VM -NAME "SERVER03" -Path "E:\BACKUP_VIRTUALKI\$date\"
Export-VM -NAME "SERVER04" -Path "E:\BACKUP_VIRTUALKI\$date\"