Bufor wydruku

Czyszczenie bufora wydruku – Windows

Opis problemu: po wejściu w „Urządzenia i drukarki” Eksplorator się zawiesza. Przyczyna  to 47000 zadań w kolejce niedziałającej drukarki.

Rozwiązanie:

do pobrania skrypt

@echo off
 echo Czyszczenie bufora wydruku
 net stop spooler
 echo Trwa usuwanie dokumentow w kolejce drukowania
 del /q /f /s "%systemroot%\system32\spool\PRINTERS\*.*"
 net start spooler
 echo Pomyslnie wykonano wszystkie czynnosci
 pause

źródło