AD Linux

Linux dodanie do domeny AD

Dodanie do domeny systemu Linux:

pobranie odpowiedniego skryptu z Link

wget http://download.beyondtrust.com/PBISO/8.2.1/linux.deb.x64/pbis-open-8.2.1.2979.linux.x86_64.deb.sh
chmod a+x pbis-open-8.2.1.2979.linux.x86_64.deb.sh
bash ./pbis-open-8.2.1.2979.linux.x86_64.deb.sh
domainjoin-cli join domainName ADjoinAccount
reboot

Stworzenie grupy w AD LinuxAdmins i dodanie do niej administratorów

edycja sudoers

sudo visudo

dodanie

%domainName\\linuxadmins ALL=(ALL:ALL) ALL

Źródło