Automatyczna aktualizacja ip w freedns.42.pl

Wysłanie powiadomienia na maila

  1. instalacja mailx
   sudo apt-get install heirloom-mailx
  2. zapisanie plikunano ~/.mailrco zawartości:
   account gmail {
       set smtp-use-starttls
       set ssl-verify=ignore
       set smtp-auth=login
       set smtp=smtp://smtp.gmail.com:587
       set from="noreply@yourdomain.com(Your Real Name)"
       set smtp-auth-user=noreply@yourdomain.com
       set smtp-auth-password=your_less_secure_apps_password
       set ssl-verify=ignore
   }
  3. wysłanie maila:
   echo -e "Mail body text" | mailx -A gmail -s "Mail subject" your@email
  4. uzupełniam danymi plik: reedns-dyndns.py
   params = \
   {    "user"     : "username",
       "password"   : "password",
       "zone"     : "domain.name",
       "name"     : "hostname",
       "oldaddress"  : "*",
       "ttl"      : "600",
       "updatereverse" : "0",
   }
  5. tworzymy prosty skrypt ip.sh o zawartości:
   #!/bin/bash
   ip_new=`dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com`
   old=$(</root/old)
   if [ "$ip_new" != "$old" ] ; then
   echo "nie taki sam"
   /root/freedns-dyndns.py --newaddress $ip_new
   echo -e "Zmienil sie IP dla domena.pl na "$ip_new | mailx -A gmail -s "Zmiana IP" admin@domena.pl
   else
   echo "taki sam"
   echo -e "IP taki sam "$ip_new" dla domena.pl" | mailx -A gmail -s "Taki sam IP" admin@domena.pl
   fi
   echo "$ip_new">/root/old
  6. Nadajemy uprawniania do wykonania i do crona np. aby sprawdzał co 24h

  źródła:

skrypt w pythonie https://freedns.42.pl/freedns-dyndns.py

mailx – Send automated Linux email with gmail

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>